Contact Us

Home >  Contact Us >  Contact Us

Contact Us Feedback
Contact Us
Guizhou Jonyang Kinetics Co., Ltd.

Address: 97 Zhongcao Road, Guiyang, Guizhou Province

Tel: +86-851-88507149

Phone: +86-13765805723

Postcode: 550006

Huicong: jonyang.b2b.hc360.com

Alibaba: jonyang.en.alibaba.com

Official WeChat
Official WeChat
Mobile Site
Mobile Site
0851-88507149