Service & Support

Home >  Service & Support >  Service Outlets >  Domestic marketing network

Service Range Service Outlets Inquiry Service & Maintenance
 • Rental Service
  Contact: Wang Xuejiao
  Tel: 13985026041
 • Other Area
  Contact: Zhang Hongan
  Tel: 18885085917
 • Xinjiang
  Contact: Jiang Yun
  Tel: 13688506630
 • Shanghai
  Contact: Gong Hongbin
  Tel: 18885086180/13916020339
 • Yunnan
  Contact: Du Jianhang
  Tel: 13639093588
 • Guizhou
  Contact: Peng Yong
  Tel: 18885085830
 • Shandong
  Contact: Zhang Hongan
  Tel: 18885085917
 • Hebei
  Contact: Zhang Hongan
  Tel: 18885085917
 • Inner Mongolia
  Contact: Zhang Hongan
  Tel: 18885085917
 • Shanxi
  Contact: Zhang Hongan
  Tel: 18885085917
 • Liaoning
  Contact: Guo Fuhui
  Tel: 18885085771
 • Chongqing
  Contact: Liu Ming
  Tel: 18885086286
 • Hubei
  Contact: Liu Ming
  Tel: 18885086286
 • Sichuan
  Contact: Chen Zhaoyong
  Tel: 18885086168
0851-88507149